Суперкомпютър на IBM може да поеме дейността на целия Интернет
12 February 2008
Суперкомпютър на IBM може да поеме дейността на целия Интернет

IBM стартира проект с кодово название Kittyhawk, целта на който е създаване на суперкомпютър, способен да поеме работата на цялата Световна мрежа. : Източник - PCworld.bg

В завършен вид системата ще обединява 67,1 млн. процесорни ядра и 32 петабайта памет.

Суперкомпютърът ще бъде създаден на базата на архитектурата IBM Blue Gene/P, включваща няколко нива. На първото от тях се разполагат четириядрените процесори Power PC, обединени на платки по 32 броя, а 16 такива платки образуват „средна плоскост“. Всеки две такива „плоскости“ образуват отделен сървър, съдържащ 4096 процесорни ядра и 2 TB памет.

16384 такива сървъра, обединени в една мрежа образуват самия суперкомпютър. Преимуществата на архитектурата SMP (symmetric multi-processing), предложена от IBM пред сегашния клъстърен подход, е енергоефективност и икономия на място за разполагане, но по цена това решение отстъпва на клъстърите.

По производителност, новият суперкомпютър ще заеме четвърто място сред най-мощните суперкомпютри в света. Главен негов недостатък е желанието на IBM да използва архитектурата PowerPC вместо x86 съвместимите процесори, което води до известна загуба на производителност при портиране на съществуващия код на мрежовите приложения. Независимо от това, компанията не възнамерява да се откаже от реализацията на Kittyhawk.