Предложиха концепцията Web 3.0
18 January 2008
Предложиха концепцията Web 3.0

Група разработчици, обединени в проекта WIP на Европейския съюз предложи концепцията Web 3.0. : Източник - PCworld.bg

Според учените, мястото на мрежите със съдържание, генерирано от потребителите (мрежите от второ поколение Web 2.0) ще заемат мрежите със задавана от самите потребители физическа архитектура Web 3.0.

Както пояснява един от разработчиците на проекта, доктор Марсело Диас де Аморим, Web 3.0 предполага създаване на „надежден и гъвкав, оптимизиран и „приятелски“ по отношение на потребителите набор от технологии и стандарти, които биха позволили на всеки потребител, където и да се намира той, да идентифицира всяко намиращо се в близост устройство и да създава мрежа с него. Това ще стане възможно даже при липса на каквито и да е технически знания от страна на потребителя“.

Според разработчиците, новият подход ще позволи да се реши един от проблемите, сериозно усложняващи развитието на съвременните мрежи, създавани от движещите се в пространството потребители. Вероятно, в замяна на IP адреса на компютъра ще бъде използван друг идентификатор, по-адекватен на ситуацията.


Очевидно, по-ясно изразената връзка на Web 3.0 с реалното географско пространство ще позволи да се използва в разработката на концепцията методите и технологиите на неогеография та – нов начин за работа с геопространствени данни на базата на мрежови технологии.