Българите в Second Life ще открият търговски център
17 October 2007
Българите в Second Life ще открият търговски център

Магазините ще се дават под наем, като за родните производители и търговци ще има преференции : Източник - Technews.bg

Българската земя във виртуалния свят Second Life вече е с изцяло нов облик, след като членовете на българската група приеха устройствен план и работиха за реализацията му близо месец. Групата Bulgaria е създадена в края на миналата година и наброява вече 455 души.

Одобрената концепция е за голям търговски център, построен във възрожденски стил с рекреативна зона в средата. Магазините в центъра ще се дават под наем, като за българските производители и търговци ще има преференции. При оптимална реализация на даваната под наем площ, приходите ще са достатъчни за изплащане на наема на земята и ще остават пари за други проекти на групата, пресметна авторът на идеята Maniac Choche.

За да се реализира строежът, земевладелците на групата Atanas Burton и Neli Richez продадоха два терена в региона Copperfield, които бяха първите придобити за българската група в Секънд Лайф. Разделянето с "историческата родина" позволи да се купят други два терена за закръгляне на основния парцел в съседния регион Taravista. Така търговският център се оформи в каре на близо 9 декара.

Сред строителите на тази възрожденска Секънд България се откроиха дизайнерът Insomniaca Petrov, ръководител на проекта, програмистът Itsoo Novi и многофункционалният Maniac. За прехода от хаоса към организирания капитализъм помагаха активно старите членове на групата, Lit, Bruce i Marika.

Официалното откриване на проекта е насрочено за събота, 20 октомври от 21 ч. Добър знак е, че вече много от магазините са наети и пълни със стока - коментират виртуалните българи. Освен, че ще генерира приходи за наема и спестявания за разширяване на земята, центърът ще създаде работни места и ще бъде информационен пункт за новодошлите българи в Секънд Лайф.

Към този български виртуален проект не е проявила интерес нито една институция. Всичко е направено с частни средства и усилия. Още през януари създателите на българската група изготвиха проект за българско посолство по примера на Швеция и го изпратиха до Външно министерство. Досега официалните власти нито са коментирали предложението в пресата, нито са отговорили на мейла, подписан с валиден български електронен подпис.